La discografía

Cover image

Česká mše vánoční

Jakub Jan Ryba

Nové nastudování nejslavnější česká mše vánoční "Hej mistře, vstaň bystře", která svou jednoduchostí a takřka lidovou invencí zůstala symbolem Vánoc dodnes.

Seznam stop
1.Kyrie - J. J. Rybapřehrát
2.Gloria - J. J. Rybapřehrát
3.Graduale - J. J. Rybapřehrát
4.Credo - J. J. Rybapřehrát
5.Offertorium - J. J. Rybapřehrát
6.Sanctus - J. J. Rybapřehrát
7.Benedictus - J. J. Rybapřehrát
8.Agnus - J. J. Rybapřehrát
9.Česká mše vánoční – Závěr - J. J. Ryba2:48přehrát
10.Rozmilý slavíčku - J. J. Rybapřehrát