Název:Adventní rozjímání
Datum:10.12.2016 15:00
Účinkující:Resonance
Místo:Kaple sv. Kláry - Botanická zahrada - Troja

Repertoár:Starofrancouzská melodie (P. I. Čajkovskij)
Tichá noc
Jdu poklonit se k jeslím Tvým (J. S. Bach)
Pod kostelíčkem (koleda)
Čas radosti, veselosti (koleda)
Vstaňte všichni lidé vzhůru (koleda)
Nastal přeradostný čas (koleda)
U svatého Jezulátka (koleda)
What Child is This (J. Kowalewski)
Campana sobre campana (A. D. Marco)
Ring Christmas Bells (M. Leontovich)
Jesus Born This Day (M. Carey)