Diskografie

Cover image

Česká mše vánoční

Jakub Jan Ryba
Celkový čas 45:00

Nejslavnější česká mše vánoční "Hej mistře, vstaň bystře" svou jednoduchostí a takřka lidovou invencí zůstala symbolem Vánoc dodnes. Již ve své době byla rozšířena po celých Čechách. Jakub Jan Ryba byl všestranný člověk, malým prostředím nedoceněn a jeho náhlá smrt zůstává doposud neobjasněna.

Seznam stop
1.Kyrie - J. J. Ryba
2.Gloria - J. J. Ryba
3.Graduale - J. J. Ryba
4.Credo - J. J. Ryba
5.Offertorium - J. J. Ryba
6.Sanctus - J. J. Ryba
7.Benedictus - J. J. Ryba
8.Agnus - J. J. Ryba
9.Final Choir - J. J. Ryba2:48