Diskografie

Cover image

Vařila myšička kašičku

Celkový čas 72:00

Pokračování úspěšného CD "Polámal se mraveneček", znovu se spoustou písniček a říkadel. Hosté: Libuše Havelková, Lucie Pernetová, Radovan Lukavský a Josef Somr Producent, dramaturgie a režie: Milan Balla Výtvarník: Adolf Dudek Vydal Milan Balla ve spolupráci s GMP Group spol. s.r.o. V seznamu stop nejsou rozpsány všechny pohádky a říkadla

Seznam stop
1.Vdávalo se motovidlo
2.Pohádky a říkadla
3.Běží liška k Táboru
4.Koulelo se koulelo
5.Nepudu domu
6.Náchodský zámeček
7.Pohádka
8.Maličká su
9.Nestarej se ženo má
10.Hajej můj andílku